Obrót złomem i sprzedaż metali

W Mk Stoton specjalizujemy się w obrocie złomem i sprzedażą metali. W tym celu wykorzystujemy sprzęt do dokładnego określania dostarczanych surowców. Naszym klientom zapewniamy transport złomu, m.in. poprzez podstawienie kontenera na odpady. Oferujemy samodzielny demontaż maszyn i urządzeń, które mają zostać zezłomowane. Sortujemy i przygotowujemy metale do przerobu. Przyjmujemy odpady i złom z zakładów produkcyjnych i innych przedsiębiorstw.